skip to Main Content

 

Rechten van de patiënt

Sinds 2002, is de wet op de rechten van de patiënt van kracht. Zowel artsen als verpleegkundigen krijgen hiermee te maken in de dagelijkse praktijk.
In deze wet worden de individuele patiëntenrechten vastgelegd, d.w.z. de rechten van de patiënt en zijn (in)formele vertegenwoordiger, ten aanzien van de beroepsbeoefenaars.
Concreet zijn er op dit moment 8 basisrechten geformuleerd.

  1. kwaliteitsvolle dienstverlening
  2. Vrije keuze van beroepsbeoefenaars
  3. Informatie over de gezondheidstoestand
  4. Voorafgaande en vrije toestemming
  5. Inzagerecht in het patiëntendossier
  6. Bescherming persoonlijke levenssfeer
  7. Klachtenbemiddeling
  8. Aangepaste zorg rond pijn

Vanuit het recht om hun persoonlijke levenssfeer te beschermen, kunnen patiënten hun wensen omtrent zorgplanning op langere termijn, of zorgbeperking op papier zetten.
De ethisch referenten van Wit-Gele Kruis, kunnen een ondersteuning bieden aan artsen en patiënten, bij het uitklaren van de wensen en de vragen van de patiënt.

Back To Top