skip to Main Content

Inleiding:

Borstlift : Naarmate de huid elasticiteit verliest, beginnen de borsten hun vorm en stevigheid te verliezen, en ze zakken door, ook wel ptose genoemd. Zelfs zonder zwangerschap zullen de gevolgen van de zwaartekracht en de tijd en gewichtsveranderingen hun tol eisen. Het optrekken van de borsten, ook wel mastopexie of borstlift genoemd is de chirurgische procedure waarbij de borsten terug omhoog worden gebracht zonder met behoud van al het eigen volume.

De procedure is dezelfde als voor borstverkleining, met dien verstande dat er geen borstweefsel wordt weggenomen.

Wanneer de borsten te zwaar zijn, zijn er ook nog heel wat functionele problemen, zoals schouder , nek , en rugpijn. Er kan ook pijn thv de borsten zelf zijn, omdat het gewicht op de huid trekt, en als dusdanig pijn veroorzaakt. Fysieke inspanningen worden bemoeilijkt . Naar de gym gaan is dikwijls uitgesloten.

 

borstverkleining watermerk

 

Afhankelijk van uw leeftijd (maar zeker boven de 50 jaar) , wordt een mammografie en echografie uitgevoerd, hierbij afgaande op uw risico factoren voor borstkanker, dit om borstkanker uit te sluiten alvorens de ingreep wordt uitgevoerd. Indien u bepaalde risicofactoren heeft voor borstkanker , dan wordt altijd een mammografie en echografie uitgevoerd, ook als u jonger dan 35 bent. (zie ook ‘risicofactoren borstkanker’). Het is ook nuttig 1 jaar na de ingreep een nieuwe mammografie te laten uitvoeren, omdat uw borst binnenin er dan anders uitziet, en deze nieuwe opname kan dan als basisdocument dienen voor de toekomstige opnames. Indien er verdachte letsels zouden te zien zijn op de toekomstige opname, bv 4 jaar na de ingreep, kan steeds worden vergeleken met de opname van 1 jaar na uw ingreep, aangezien uw borsten op dat ogenblik normaal waren. Verder is het nuttig om weten dat alle borstweefsel dat wordt verwijderd tijdens de ingreep , wordt onderzocht door de anatomo-patholoog. Vrijwel altijd gaat het om normaal borstweefsel (aangezien we vooraf uw borsten hebben onderzocht, en eventueel ook een mammografie hebben laten uitvoeren).

 

borstlift watermerk

Tijdens de eerste consultatie voor een borstverkleining krijgt u een aanvraag tot goedkeuring mee voor de adviserende geneesheer van uw mutualiteit. U moet dan een afspraak met hem maken, waarna u dan meestal goedkeuring zal krijgen voor de operatie. Dit betekent dat de hospitalisatie en het functionele deel van de operatie door de mutualiteit en soms ook door de hospitalisatieverzekering zal vergoed worden. Dus : niet alle hospitalisatieverzekeringen verlenen goedkeuring voor deze ingreep.

 

Ben ik een geschikte kandidaat ?

Alleen een consultatie kan dit bepalen. Gedurende uw consultatie zal u gevraagd worden naar uw medische voorgeschiedenis en uw details over eventuele vroegere borstoperaties, zwangerschappen en borstvoeding. Borsten van gelijk welke grootte kunnen omhoog gebracht en/of verkleind worden, maar grote borsten kunnen na een aantal jaren terug (in mindere mate) gaan doorzakken. Als u rookt , moet u 2 weken voor de ingreep stoppen.

Tijdens de consultatie worden uw borsten opgemeten, en de chirurg zegt u op welke positie uw tepel zal terechtkomen, en hij zal ook de plaats van de littekens aanduiden. Het litteken rondom de tepelhof is weinig zichtbaar op termijn daar dit samenvalt met een natuurlijke markering.

 

Borst – verkleining- lift – techniek – verwikkelingen

Hoe gebeurt de operatie?

Alvorens u naar het operatiekwartier gaat, zal de chirurg een markeerpen gebruiken om de exacte positie van uw toekomstige borst te bepalen. Alzo ziet u nogmaals de positie van de littekens. Meestal worden er draineerbuisjes achtergelaten om het wondvocht af te voeren. U wordt door de anesthesist goed opgevolgd  tijdens de ingreep.

Indien u borstvoeding wil geven , dient u dit te vermelden aan de chirurg.

 

borstverkleining 2 watermerk

Welk type verdoving en hoe lang duurt het ?

Dit gebeurt onder sedatie of algehele verdoving (narcose) en duurt 2-3 uren.

 

Wat zijn de zorgen na de ingreep ?

U zal voelen dat uw borsten licht gezwollen en gekneusd zijn, doch niet echt pijnlijk. Deze zwelling duurt ongeveer 6 weken,

Omwille van spanning op de littekens, kunnen deze soms licht verbreden (zie ook ‘littekens’) , doch we zien zelden ‘wild vlees’ of hypertrofische littekens op borsten. De littekens kunnen tot 2 jaar na de ingreep rood blijven, en ook jeukend en gezwollen in het begin.

Het gevoel in de tepels kan tijdelijk verminderd of veranderd zijn. De littekens lopen steeds rondom de tepel, dan vertikaal naar onder, en bij grote borsten, ook in de plooi.

Uitzonderlijk blijft de tepel ongevoelig, maar dit is dan vooral bij de sterk afgezakte borsten die sterk naar boven werden gebracht.

 

Wat kan misgaan ?

Zoals bij elke ingreep , gelijk waar in het lichaam, kan er infectie optreden : dit is dan meestal rond de littekens, die dan na 5-7 dagen rood worden. Wanneer u deze roodheid vaststelt, dient u de chirurg te contacteren. Er is echter altijd een controlevisite voorzien 1 week na de ingreep.

Uitzonderlijk is er een hematoom (nabloeding) dat dient te verwijderd worden in het operatiekwartier onder narcose. Gelukkig is dit zeldzaam, maar het is meer frequent bij mensen met een slechte stolling van het bloed.

Vertraagde wondheling : vooral thv de plooi onder borst, waar de spanning op de littekens het grootste is, en de bevloeiing van de borst het slechtste, en vooral dan bij rokers. Meestal gaat het over een zone van 1-2 cm waarbij het dan 2 weken langer duurt om te genezen.

Diepe veneuze thrombose in de onderste ledematen : zeldzaam, voornamelijk bij risicopatiënten. Het risico bijvoorbeeld bij een darmoperatie is veel hoger.

 

Besluit:

Grote inspanningen worden geleverd om de littekens zo onopvallend mogelijk te maken, maar ze kunnen niet helemaal verborgen worden. U zal wel steeds een diepe decolleté BH kunnen dragen en meestal vervagen de littekens zodanig dat ze op termijn weinig zichtbaar zijn.

Back To Top