skip to Main Content

De genioplastie is een procedure welke wordt gebruikt om het uiterlijk van een persoon bij de kin te verbeteren. Dit kan d.m.v. van een afname in de hoogte van de kin, het afronden of vergroting met behulp van osteotomie (het snijden van het bot) of met implantaten.

Bij een “sliding genioplasty” gaat het om het mobiliseren van de onderrand van de kaak en kin door een zaagsnede te maken (osteotomie) enkele millimeters onder de uittreed plaats van de gevoelszenuw die naar de lip loopt. Twee cm voor de kaakhoek loopt deze botsnede flinterdun uit om bij een voorwaartse verplaatsing geen “step” te voelen. De hoogte van de zaagsnede in de kin regio is afhankelijk van hoeveel verplaatsing van de kinhoogte die we willen bereiken. De maximale hoogte in de buurt van de kin is afhankelijk van de lengte van de wortels van de ondersnijtanden. Bij een voorwaartse verplaatsing van de kin en de onderrand van de kaak lijkt de kin in het vooraanzicht breder te worden. Dit kan voor mannen meestal geen bezwaar zijn, maar bij vrouwen kan de kin er te mannelijk uit zien. Dan is het mogelijk om een kleine hoeveelheid bot in het midden van de kin uit te nemen zodat de breedte kan worden aangepast. Bij een te hoge onderkaak, (meestal bij een te hoog onderste 1/3 van het aangezicht) kan met een 2e zaagsnede een deel van de verticale hoogte worden gereduceerd, waarna de kin in de juiste 3D positie kan worden gefixeerd.

Het vastzetten van de kin geschiedt d.m.v. titanium trekschroefjes en soms plaatjes. Dit zorgt voor een zeer stevige en vaste positionering van de kin, zodat er geen “relaps” (verschuiving naar de oude positie) kan optreden door de trekkracht van de aangehechte mondbodem-spieren.

Deze procedure wordt uitgevoerd via een intra-orale incisie (een snede in de mond) waardoor er geen zichtbare littekens zijn.

Kin versmalling – kin reductie

Bij een zeer smalle kin bij mannen kan de kin ook nog verbreed worden door het splijten in de middenlijn en het aanbrengen van het bot transplantaat (meestal bankbot) in de ruimte die ontstaat bij het verbreden van de kin.

We kunnen met de diverse genioplastie procedures veel proportionele problemen van het onderste 1/3 deel van het aangezicht oplossen.

Dit geld echter niet voor mensen met een diepe beet of ernstige retrognatie waarbij de gehele onderkaak naar voren moet worden gezet. Hiervoor is bijna altijd een gecombineerde orthodontische – chirurgische behandeling de aangewezen weg.

Het meest voorkomende probleem bij een genioplastie is de tijdelijke gevoelsvermindering van de onderlip. Dit kan bij uitgebreide ingrepen tot 6 weken duren voordat het gevoel weer normaal is. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een blijvende zenuwschade optreden en duurt het langer dan 6 maanden voordat enig gevoel terug is in de onderlip met een blijvend gevoelloos driekhoekje juist onder de lippen-rood-wit grens aan de aangedane zijde. Deze schade heeft niet te maken met zenuwschade van de motorische zenuwen. De functie van de weke delen blijft intact.

Voor de keuze tussen de genioplastie of een kinimplantaat is een juiste diagnose van de onderliggende pathologie van belang. Daarom is een consult van een specialist noodzakelijk.

Back To Top