skip to Main Content

Het Singelberg Kliniek Team

Lidmaatschappen en samenwerking

Lid van NVEPC
Lidmaatschap 1: Royal Belgian Society of Plastic Surgery
Lidmaatschap 2: Belgische Vereniging voor Mond, Kaak en Aangezichtschirurgie

Video over de werking van de Singelbergkliniek

Back To Top