skip to Main Content

Algemeen

Mensen kunnen op hun streefgewicht zijn, of zeer dicht in de buurt daarvan en toch last hebben van plaatselijke vetophopingen. Bekende plaatsen waar dit kan voorkomen, zijn de heupen, buik, billen, knieën en de zijkanten van de bovenbenen, en de hals. Het gaat  vetophopingen die ook met een dieet of met regelmatige sportactiviteit niet willen verdwijnen. Liposculptuur of liposuctie kan dan uitkomst bieden. Liposculptuur is niet bedoeld om af te vallen. Het is dus geen alternatief voor een dieet.

Wat is liposculptuur?

Door middel van  kleine metalen canules kan onderhuids vet permanent gelijkmatig worden verwijderd, terwijl de bloedvaten en zenuwen worden bespaard. Het is in feite een vorm van sculptuur of beeldhouwkunde, vandaar de naam liposculptuur. Dr Giorgio Fischer, in feite een gynaecoloog, ontwierp liposuctie voor het eerst in 1974, in Rome, Italië. Daarna werd het verfijnd door Dr Illouz, een plastisch chirurg te Parijs in 1978, en pas vanaf toen scheerde deze techniek hoge toppen.Sindsdien zijn er nog vele verfijningen geweest, zoals de ontwikkeling van nieuwe types cannules, nieuwe vormen en fijnere diameters, en tenslotte de techniek van tumescente liposuctie, ultrasonen liposuctie, en power-assisted liposuctie.Daarnaast zijn er nog VASER en SMART lipo.

Liposuctie watermerk

Aan de hand van een consultatie kan worden bepaald of u baat heeft bij een liposculptuur. Uiteraard zal een grondige evaluatie van uw gezondheidstoestand aan bod komen. Het vaststellen van uw geschiktheid voor de ingreep zal ook bepaald worden door de elasticiteit van uw huid. Indien uw huid nog elastisch is, zal deze kunnen krimpen na liposculptuur en re-accommoderen na liposculptuur. In geval van een overschot aan inelastische huid, zal liposculptuur niet volstaan, en moet dit huidoverschot ook verwijderd worden.

De ideale patiënt is diegene die gezond is, fit, en op of dichtbij zijn ideaal gewicht (niet meer dan 15 % boven zijn ideaal gewicht), met een goede huidtonus. Leeftijd op zich is niet zo belangrijk, en patiënten van 18 tem 65 jaar zijn hiervoor behandeld, hoewel de gemiddelde leeftijd van 25 tot 45 jaar ligt.

Operaties

Er zijn verschillende technieken om liposculptuur uit te voeren.

De meest eenvoudige methode is die waar de canules op een zuigslang wordt aangesloten en met de hand bewogen worden. Deze methode vergt de meeste arbeidsintensiteit van de chirurg maar laat ook een grote mate van controle toe voor de chirurg.

Momenteel is de vibroliposculptuur erg populair, deze wordt uitgevoerd met een canule die automatische trilbewegingen maakt. De chirurg moet hiervoor minder kracht gebruiken en er kan sneller worden gewerkt. Nadat de locale verdoving, sedatie (roes) is toegedient of u onder narcose bent, wordt er een tumescentievloeistof geïnjecteerd, die ervoor zorgt dat het vet beter oplost. Via kleine incisies , die niet groter zijn dan 4 mm, worden de canules ingebracht een wordt het vet verwijderd. Doordat de canules stomp zijn , worden de bloedvaten, zenuwen en de tussenschotten die de huid met de spieren verbinden gespaard. De ingreep voor 1 zone duurt dit ongeveer 30 minuten, maar voor meerdere locaties erbij loopt dit op tot 2 uur. Na de ingreep dient de patient voldoende te drinken om het vochtverlies beperkt te houden, meestal krijgt deze de eerste uren na de ingreep een infuus, om de vochtbalans op peil te brengen.

Het kan gebeuren dat er na de ingreep een licht rood gekleurd vocht uit de wondjes sijpelt, dit is de ingebrachte (tumescentie) vloeistof die via de insnedes naar buiten loopt. Na enkele uren stopt dit vochtverlies spontaan. Liposculptuur is in principe niet pijnlijk maar  er zal wel een gevoel van stijfheid zijn.

Door zwelling van de weefsels is het effect pas na 3 maanden te zien. De eerste 3 weken kunnen er blauwe plekken zichtbaar zijn en soms een gele verkleuring die tot 2 maanden zichtbaar kan zijn. Verder kan de huid van ‘verdoofd ‘ of ongevoelig zijn, omdat de cannules natuurlijk langs de kleine zenuwen gepasseerd zijn, maar dit komt meestal terug na 6-8 weken.

Om de zwelling tegen te gaan dient u een lipopanty gedurende enkele weken te dragen. Er is geen nabehandeling nodig. Alle hechtingen zijn zelfoplosbaar. Endermologie en lymfedrainage  zijn soms nuttig. Een 5 tot 15 tal sessies kunnen nuttig zijn en een positief effect hebben op cellulitis, wat zich vooral afspeelt aan de oppervlakte van de huid, daar waar liposculptuur vooral de diepere lagen behandelt.

Het vet kan na een liposculptuur niet terugkomen op de behandelde plaats . Vetcellen delen zich niet meer na de puberteit. Bij toename van gewicht nemen de vetcellen in volume toe. U kunt verdikken op andere plaatsen in uw lichaam bij toename van gewicht na een liposculptuur, maar u zult minder snel verdikken op de behandelde plaatsen. Het is dan ook raadzaam om het gewicht op peil te houden na een liposculptuur.

Wat is de tumescentie techniek ?

Dit is de meest belangrijke verfijning van de laatste decade, en is ontworpen door Dr Klein in de United States. De tumescentie techniek omvat de injectie van een tamelijk grote hoeveelheid fysiologisch serum, vermengd met een lokaal anestheticum en adrenaline. Hierdoor wordt er een plaatselijke verdoving toegediend, en verder wordt het bloedverlies dramatisch beperkt, zodat voornamelijk vet wordt afgezogen (slechts 8 % bloed tegenover 44 %). Minder bloeding betekent ook minder blauwe plekken of ecchymosen.

Hoeveel zal ik afvallen (gewichtsvermindering) ?

Het antwoord is : niet zo heel veel . In feite, u zal zelfs de eerste weken een beetje bijkomen, door wateropstapeling (retentie) in de behandelde gebieden. Daarna zal u wel wat afvallen, maar denk eraan, 1 liter vet weegt minder dan 1 liter water. Wel zal u bv thv. de heupen een belangrijke gewichtsafname zien. Liposuctie is geen vermageringsoperatie maar een vormgevings-operatie.

Complicaties

De risico’s zijn minimaal wanneer de ingreep wordt uitgevoerd door een erkend plastisch chirurg. Toch blijft iedere vorm van chirurgie een (klein) risico. De volgende complicaties kunnen optreden (de lijst is niet volledig )  : Onregelmatigheden van de huid, langdurige zwelling of voosheid, hematoom, seroom, infectie. Gelukkig zijn deze complicaties uiterst zeldzaam. Rokers hebben een hoger risico. Diepe veneuze thrombose , zoals kan optreden bij alle ingrepen, en bv ook bij lange vliegreizen. 

Wanneer kan ik terug aan het werk gaan?

Lichte activiteiten kunnen aangevat worden na 3 dagen, bureauwerk na 1 week, en lichte fysieke arbeid na 2 weken.

Besluit

Deze procedure is er een met zeer goede resultaten indien zowel de chirurg als de patiënt zich aan de richtlijnen houden. Van de patiënt(e) wordt verwacht dat hij niet rookt, gezond eet, niet verdikt, en regelmatig oefent. Als uw verwachtingen realistisch zijn, en begrijpt dan het een aantal weken duurt alvorens u de resultaten zien, dan zal u tevreden zijn.

liposuctie 2   liposuctie 3

Back To Top