skip to Main Content

Borstvergroting – Silicone – Zoutoplossing – FDA 

Inleiding

De beslissing om een borstoperatie te laten uitvoeren moet een persoonlijke beslissing zijn, en niet om iemand anders te plezieren. Zoals bij iedere esthetische procedure, zal een borstvergroting niet iemand’s belangrijke levensproblemen oplossen, maar het kan helpen om iemands zelfvertrouwen een stevige ondersteuning te geven.

 

Enkele basisfeiten over borstimplantaten

Een borstprothese (of implantaat) bestaat altijd uit een kapsel/envelope, die de inhoud vasthoudt. Dit kapsel is steeds gemaakt uit silicone. De inhoud bestaat ofwel uit water, ofwel uit siliconegel. Siliconegel prothesen zijn de meest gebruikte. In Europe is de distributie ongeveer  90 % silicone-, en 10 % watergevuld. Siliconeborstprothesen worden geplaatst sedert 1962. Toen waren er hier nog geen specifieke regels rond opgesteld. Momenteel laten ongeveer 10.000 vrouwen per jaar een borstvergroting uitvoeren in het Verenigd Koninkrijk.

 

Meer over  silicone

Meerdere vrouwen hebben schrik van silicone, omdat zij de verhalen hebben gehoord in de Amerikaanse pers over auto-immuun/bindweefsel ziekten. Deze verhalen wonnen veel aan aandacht toen de FDA, Food and Drug Administration, in januari 1992 een verbod uitvaardigde om nog langer silicone gel prothesen te gebruiken. De FDA concludeerde : ‘there was no evidence that silicone gel filled breast implants are unsafe, but there was insufficient evidence to prove safety’. Vertaald : er is geen bewijs dat ze onveilig zijn, maar er was onvoldoende bewijsmateriaal om de absolute veiligheid aan te tonen. Dit alles was het gevolg van een groot aantal vrouwen met vermeende klachten van moeheid en andere reumatische aandoeningen, die processen inspanden tegen de producenten van borstprothesen.

 Borstvergroting – FDA – CE –  Goedkeuring

Momenteel zijn er in Amerika 5 silicone gevulde prothesen goedgekeurd door de FDA, met in totaal 5 verschillende types.

Deze prothesen werden gedurende 7 jaren opgevolgd in de zogenaamde  ‘Summary of Safety and Effectiveness Data (SSED) ‘. Er zijn Kaplan-Meier cumulatieve risicotabellen voor alle prothesen met nauwkeurige vermelding van alle complicaties.

Samengevat , zijn er voor deze prothesen dus de meeste data aanwezig.

De CE-goedkeuring is iets  minder uitgebreid, en voor alle andere prothesen zijn er dus minder data aanwezig.  De CE-goedkeuring is  nodig voor de Europese markt.

Het CE-label is noodzakelijk om producten te kunnen verkopen in Europa , en bestaat sedert 1993 , volgens de 93/42 CE richtlijn.  Echter, in de CE zijn veel minder follow-up studies in verband met complicaties op lange termijn.

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/implantsandProsthetics/Breastimplants/default.htm

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice-A-F/Breastimplants/

Borstvergroting – driedimensioneel – 3D simulatie – Crisalix 

Zijn er verschillende vormen prothesen?

Aanvankelijk waren alle prothesen rond.
Momenteel zijn er druppelvormige en ronde , in verschillende projecties (profielen).
Vroeger werden zij gevuld met een vloeibare siliconegel. Sedert enkele jaren echter is er een nieuw type silicone, cohesieve silicone.

Verder, wanneer het kapsel door moeheid zou breken, dan kan lekkage van dit nieuw type silicone niet optreden zoals het zou gebeuren met de vroegere vloeibare silicone gel; deze gel blijft gewoon op zijn plaats zitten. Een nadeel is wel dat deze prothesen merkelijk duurder zijn dan de meer eenvoudige watergevulde prothesen.

 

 

Bovendien wordt tijdens uw raadpleging een 3D simulatie uitgevoerd.

 

 

Hoe weet ik welk type prothese het beste is voor mij?

De meeste vrouwen hebben ongeveer een idee hoe ze eruit willen zien. Echter, de meeste vrouwen vergelijken zich ook met modellen die zij zien in tijdschriften of op televisie. Het is echter zo dat ieder lichaam anders is gebouwd, en afhankelijk van uw type postuur en lichaamsbouw , zijn er dus andere prothesen nodig. Het belangrijkste is dat u een proportionele borstvergroting krijgt, met andere woorden, dat de borsten bij uw lichaamsbouw passen, niet te groot, en niet te klein. Tijdens de consultatie worden uw borstafmetingen genomen, en daarop gebaseerd kan de juiste prothese gekozen worden. Verder zijn niet alleen de afmetingen van uw borst van belang, maar even belangrijk is dat er voldoende ruimte aanwezig is onder uw borst. Als immers de prothese breder is dan uw borst, dan zullen de randen van de prothese voelbaar zijn. Ook zullen de kleine plooien in de prothese voelbaar zijn als de prothese te groot is.

 

 

 

 

Borstvergroting – littekens – complicaties

Welke andere gevolgen zijn er? Wat met littekens?

Veranderingen in tepelgevoeligheid kunnen voorkomen, maar zijn meestal tijdelijk. Meestal is er een afname, maar soms kunnen de tepels gevoeliger zijn. Meestal is dit binnen enkele weken beter, uitzonderlijk duurt het meer dan een jaar , en nog zeldzamer is er een permanent verlies aan gevoeligheid. Dit is omdat de zenuwen naar de tepel van opzij komen, en deze worden opzij geduwd zodat de prothese kan geplaatst worden. Dit komt zowel voor wanneer men de prothese boven als onder de spier plaatst.

Borstvoeding kan achteraf nog steeds evengoed gegeven worden. De prothesen beinvloeden dit niet wanneer via een inframammaire incisie geplaatst.

Zwangerschap: kan de stand van uw borsten beinvloeden, en het is goed mogelijk dat ze wat zakken , zodat de tepel niet meer op de correcte plaats zit.

Plooien (rippling): bij magere dames zijn er makkelijk plooitjes zichtbaar over de randen van de prothese. We vermijden dit door de prothese onder de spier te plaatsen.

Littekens: vervagen meestal tot een fijn lijntje, en zijn meestal zeer onopvallend in de plooi, maar uiteraard kan dit nooit 100 % gegarandeerd worden (zie ook rubriek littekens).

 

Is de prothese voelbaar?

Wat als ik ‘iets’ voel in mijn borst?

Ja, de prothese is vrijwel altijd voelbaar voor een specialist, doch leken zullen de prothese meestal niet of niet duidelijk voelen. Echter, het gaat meestal slechts om de rand van de prothese aan de buitenzijde (armzijde) die voelbaar is . De rest is meestal niet voelbaar, tenzij het over (te) grote prothesen gaat. Indien dit een probleem voor u zou zijn, dan is het best geen prothesen te plaatsen.

Als u een bolletje of ‘iets’ voelt in uw borst, raadpleeg dan uw chirurg.

 

Kan de prothese ontploffen?

Neen, dit zijn flauwe grapjes die soms worden gemaakt over prothesen. Zij zijn weerstandig aan hoge drukken, en u kan er gerust mee zwemmen, duiken, in een vliegtuig zitten…

 

Wat kan mis gaan?

Iedere vorm van chirurgie heeft een risico, maar wanneer dit wordt uitgevoerd door een goed opgeleide plastische chirurg, zijn deze risico’s klein.

Toch zijn er nog risico’s ( we vernoemen hier enkel de belangrijkste ).

 

Hoe gebeurt de operatie?

 

borstreconstructie 2

 

Zit de prothese boven of onder de borstspier (m. pectoralis)?

De prothese kan boven de spier zitten (subglandulair) of onder de spier (submusculair). Beide technieken hebben hun voordelen en nadelen .

 

borstvergroting

 

Welk type verdoving en is het pijnlijk achteraf?

De ingreep duurt 60  – 90  minuten onder sedatie of narcose. Er worden meestageen drains geplaatst. We werken zowel onder sedatie (een roes ) als onder narcose.

Pijn is voornamelijk aanwezig gedurende de eerste week, en daarna kan af en toe nog wat last optreden voor nog 1-2 wekennde , soms nog stekende pijn gedurende enkele maanden.

U bent op de been de volgende dag, bureauwerk vanaf 1 week, fysieke arbeid na 2 weken.

Is er zwelling? Er is zwelling aanwezig tot ongeveer 6 weken na de operatie. Dit zal geleidelijk verminderen, en soms is één borst meer gezwollen dan de andere. Door de zwaartekracht en het verminderen van de zwelling zullen de prothesen na ongeveer 3-4  maanden op hun juiste plaats zitten.

De wondjes zijn dichtgelijmd, zodat u onmiddellijk na de operatie kunt douchen.
Een verband of een BH hoeft niet.
Na 2 weken kan u een nieuwe BH gaan passen

 

Back To Top