skip to Main Content
Ecstasy Kan Therapeutische Voordelen Hebben

Ecstasy kan therapeutische voordelen hebben

De partydrug ecstasy kan nuttig zijn bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Dit is de conclusie van Britse onderzoekers in “Biological Psychiatry”. Ze hebben onderzocht hoe de stof zich in de hersenen gedraagt en zijn van mening dat deze geschikt kan zijn voor therapeutisch gebruik bij de behandeling van angststoornissen en posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

Onderzoekers van het Imperial College London voerden functionele MRI’s uit bij 25 gezonde vrijwilligers. Voorafgaand aan het onderzoek ontving een deel van de groep 1 ecstasypil of 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en het andere deel ontving een placebo.

Hieruit bleek dat MDMA de activiteit in het limbisch systeem verlaagde. Daarnaast verminderde de stof de communicatie tussen de mediale temporale kwab en de mediale prefrontale cortex. Beide effecten staan in contrast tot wat gewoonlijk wordt geobserveerd bij patiënten met angststoornissen.

 

MDMA versterkte echter de communicatie tussen de amygdala en de hippocampus. Normaal gezien is deze verminderd bij patiënten met PTSS.

“Deze bevindingen wijzen op mogelijke klinische toepassingen van MDMA bij de behandeling van angststoornissen en PTSS, maar we moeten voorzichtig zijn met het trekken van te veel conclusies uit een studie met gezonde vrijwilligers. We moeten ook studies uitvoeren bij patiënten om te zien of we dan dezelfde effecten waarnemen,” aldus studieleider David J. Nutt.

ecstasy

Back To Top