skip to Main Content
Ziekenhuis Bornem Is Vertegenwoordigd In De Stuurgroep Gezonde Gemeente

Ziekenhuis Bornem is vertegenwoordigd in de stuurgroep Gezonde Gemeente

Om het label van Gezonde Gemeente te bekomen heeft de gemeente Bornem in 2014 het charter “Gezonde Gemeente” getekend en een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Logo (= lokaal gezondheidsoverleg) Mechelen.

 

Een Logo Gezondheidscoach biedt inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij het maken, uitvoeren en evalueren van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het gezondheidsbeleid is een geheel van acties, gedragen door verschillende diensten, intern en extern aan de gemeente en OCMW-diensten. Om al die acties te coördineren, te promoten en te organiseren werd begin dit jaar een stuurgroep Gezonde Gemeente opgericht.

 

De gemeente vroeg ons om iemand van het ziekenhuis af te vaardigen in die stuurgroep, gezien wij ook heel wat initiatieven nemen m.b.t. gezondheidspreventie naar de bevolking toe.

Back To Top