skip to Main Content
Campus Ziekenhuis Willebroek

campus ziekenhuis Willebroek

De gesprekken met het OCMW Willebroek zijn  afgerond en de Sint-Jozefkliniek wordt eigenaar van de campus ziekenhuis Willebroek in de loop van dit jaar. Dit meldt het bestuur van de Sint-Jozefkliniek van Bornem.

Het bestuur van de Sint-Jozefkliniek benadrukt dat de campus ziekenhuis Willebroek behouden blijft en wordt uitgebouwd tot een hedendaagse campus specifiek gericht op daghospitalisatie. Bijgevolg blijft de gezondheidszorg verzekerd voor de inwoners van Willebroek en omstreken.  Ook aan het partnerschap van de gemeente Willebroek en de Sint-Jozefkliniek verandert er niets.

De ombouw naar een daghospitaalcampus zal in twee fasen gebeuren. Vanaf het najaar 2016 zal de verblijfsafdeling heelkunde reeds worden ingepast in de campus Bornem. Tegen 2018 zullen tenslotte ook de twee geriatrische verblijfsafdelingen naar Bornem verhuizen.  Vanaf 2018 bestaat de activiteit op campus Willebroek uit een polikliniek, een chirurgisch en internistisch daghospitaal, een geriatrisch daghospitaal, een prikplaats voor het labo, dienst medische beeldvorming (met RX en CT), een uitgebouwde kinesitherapie-afdeling met rugschool en een operatiekwartier. De Sint-Jozefkliniek zal op deze wijze een centrale plaats blijven innemen in de gezondheidszorg voor de regio Willebroek.

Back To Top